Opinie

Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa - Szkolenie z wystąpień publicznych

Firma Dea Studio na zlecenie Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadziła szkolenie, na temat Wystąpienia Publiczne" które posłużyć miały w profesjonalnym przeprowadzeniu spotkań z mieszkańcami. Szkolenie odbyło się w dniach 1 i 2.10.2014 r, po osiem godzin dydaktycznych w każdym dniu. W pierwszym dniu - zajęcia prowadzone były w dwóch grupach dydaktycznych, w drugim dniu - łącznie cała grupa. Trenerami prowadzącymi szkolenie byli: Damian Wilpert i Mirosław Kot. Szkolenie poprzedzone zostało dostarczeniem specjalnie przygotowanych materiały dydaktycznych. W trakcie szkolenie firma zrealizowała zlecony zakres tematyczny. Prowadzący szkolenie wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i umiejętnością w praktycznym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy. Uczestnicy zajęć wysoko ocenili sposób prowadzenia zajęć, które - ich zdaniem - były ciekawe i absorbujące. Wiadomości teoretyczne przekazywane były w sposób przystępny. Realizując kolejne punkty zajęć praktycznych, uczestnicy mieli możliwość dokonania obiektywnej oceny własnych predyspozycji do wystąpień publicznych, mieli także możliwość ustalenia ewentualnych nieprawidłowości i poprawy tego, co w ich wystąpieniach wymagało poprawy. Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie - w milej i twórczej atmosferze. Odbyte zajęcia pozwoliły, jak stwierdzili sami uczestnicy, na skonfrontowanie własnych zachowań na tle zachowań innych uczestników, co w konsekwencji zoptymalizowało osiągnięte efekty oraz było pomocne w radzeniu sobie ze stresem. Ocena przeprowadzonego szkolenia pozwala na zarekomendowanie Firmy DEA STUDIO jako firmy rzetelnej i kompetentnej.

Dyrektor Instytutu Studiów Podyplomowych http://www.podyplomowka.edu.pl

Firma Szkoleniowa Dea Studio przeprowadziła szkolenie z zakresu skutecznego przeprowadzenia rozmów telefonicznych oraz technik sprzedaży przez telefon. Trenerzy Dea Studio Mirosław Kot oraz Damian Wilpert byli przygotowani bardzo dobrze pod kątem merytorycznym do zakresu usług który oferuje nasz firma oraz przeprowadzili szkolenie dopasowane do potrzeb pracowników i w wymierny sposób pokazali dobre i złe nawyki osób uczestniczących w szkoleniu oraz poprowadzili w taki sposób szkolenie iż osoby zaraz po jego zakończeniu mogły wprowadzić korekty w swojej pracy praktycznie na drugi dzień. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny oraz dające wymierne korzyści w powiększaniu wolumenu sprzedaży przez pracowników Instytutu. Biorąc pod uwagę całokształt przeprowadzonego szkolenia oraz sposób zaangażowania oraz korzyści wynikające ze współpracy z firmą szkoleniową Dea Studio rekomendujemy ją jako wartościowego partnera biznesowego oraz polecamy jako profesjonalnego dostawcę usług szkoleniowych na przyszłość.

Organizacja Studencka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Podziękowanie dla Pana Damian Wilpert w imieniu Organizacji Studenckiej PANAEUROPA i uczestników "Business Acumen, czyli bystrość umysły" składamy serdeczne podziękowania za wsparcie i przeprowadzenia szkolenia "Wystąpienia publiczne"

Social Media

Opinie uczestników Wszystkie