Opinie

Wyższa Szkoła Humanitas

Pan Mirosław Kot współpracuje od 4 lat z Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu jako wykładowca na kierunkach studiów podyplomowych: Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Obecnie pan Kot prowadził zajęcia w projekcie: ? Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego? współfinasowanym przez Unię Europejską. Wysokie oceny wystawione przez słuchaczy oraz informacja zwrotna o dopasowaniu materiałów i tematyki zajęć do potrzeb słuchaczy spowodowała, że dalej zamierzamy współpracować z p. Mirosławem Kot. Mając powyższe na uwadze rekomendujemy usługi szkoleniowe związane z tematyką Prawa Pracy i Zarządzania Zasobami Ludzkimi oferowane przez p. Mirosława Kot

Sandra Chorubczyk

Z przyjemnością rekomenduję Mirosława Kot jako profesjonalnego coacha. Przed sesjami nie spodziewałam się, że tyle rzeczy uda mi się wypracować. Mirek jest osobą bardzo empatyczną ale jednocześnie bardzo dociekliwą. Musiałam odpowiedzieć na pytania, których nigdy bym sobie nie zadała. Fakt, że sama sobie odpowiedziałam na te pytania pomógł mi zrealizować cele, które do tej pory wydawały się nie osiągalne. Mirek prowadził ze mną proces coachingowy przez 13 godzin. Efekt przeszedł moje oczekiwania. Zmiany jakie wdrożyłam są bardzo pozytywnie odbierane przez moje najbliższe otoczenie. Teraz jestem osobą asertywną, która wie czego chce i potrafi to egzekwować. Polecam sesje coachingowe z Mirkiem, które oprócz realizacji własnych celów dają bezpośredni kontakt z bardzo ciekawym i wartościowym człowiekiem.

Damian Michalik

Coach Mirosław Kot, w ramach przeprowadzonego coachingu, wykazał się sumiennością i niezwykłą wręcz skutecznością zadawanych pytań. Dzięki jego wyjątkowej pracy ze mną, uzmysłowiłem sobie na nowo świat moich wartości. Pozwolił dostrzec wyjątkowe znaczenie empatii, dobroci i szczerości. Dziękuję

Social Media

Opinie uczestników Wszystkie