Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Pan Damian Wilpert z firmy Dea Studio prowadzi dla kadry menedżerskiej Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. oddział w Łęgu, indywidualne szkolenia z Wystąpień publicznych i komunikacji.

Podczas szkoleń menedżerowie nabywają kompetencje dotyczące profesjonalnych wystąpień i swobodnej komunikacji, którą wykorzystują w codziennej pracy prowadząc spotkania z pracownikami, a także podczas video konferencji.

Każde spotkanie rejestrowane jest na kamerze.
Celem nagrania jest przekazanie informacji zwrotnej odnośnie osłabiaczy i wzmacniaczy komunikacyjnych, a także uświadomienie własnego głosu i mowy ciała.

Szkolenia są bardzo dobrze odbierane przez naszych doświadczonych menedżerów;
szczególnie cenione jest doświadczenie trenera. Pan Damian Wilpert potrafi przekazać informacje zwrotną, która motywuje do działania i prowadzi do wartościowych refleksji.

Rekomendujemy Pana Damiana Wilperta jako kompetentnego trenera.
  • Do sprzedaży trafiła druga książka, naszego trenera PASJA WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH.Zamówienia po kliknięciu w link - Książka wystąpienia

archiwum

prowadzilismy szkolenia dla