Prowadzimy konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne

 

Konsultacja indywidualna ma na celu pomoc w rozwijaniu kompetencji osobistych, przydatnych w życiu prywatnym i zawodowym i wpływającym na efektywność osobistą.

Konsultacje indywidualne to jednorazowa rozmowa z klientem bądź seria spotkań z jasno określonymi celami.


Indywidualne spotkania pozwalają na określenie kierunku, dopasowanie stylu działania i rozwiązań do typu osobowości. 


Pomaga w poprawie aktualnej sytuacji i w rozwiązywaniu bieżących lub zapobieganiu przyszłym problemom.

więcej na:

Social Media

Opinie uczestników Wszystkie