MOC pauzy, wystapienia

Pauza w wystąpieniach publicznych daje dużą MOC, ma wpływ na zaciekawienie i budowanie napięcia, co ważne używając pauz dajemy czas do namysłu słuchaczom. Każde szkolenie zaczynamy od ważnej pauzy, wtedy widzimy, że wzrok jest skierowany na nas, pojawia się pełne skupienie i można zaczynać wystąpienie publiczne, ponadto kiedy stosujemy odpowiednią przerwę to unikamy nieartykułowanych dźwięków, typu eeee, mmmm, yyyy - tego typu dźwięki tzw. parajęzyk rozpraszają uczestników ponieważ nie skupiają uwagi na prelegencie i temacie tylko na tym jak występujący zaczyna się męczyć sam ze sobą, ciekawe jest to, że dużą część osób nie słyszy siebie i jest w przekonaniu, że wszystko jest w porządku, natomiast nagrania na kamerze pokazują prawdziwą prawdę, łatwiej zmienić kogoś niż siebie, jednak zobaczyć swoje wystąpienie i usłyszeć swój głos to wyższy poziom jazdy. 

Na szczęście są sposoby, aby pracować nad pauzą, gorąco zachęcam. 

Trening każdego dnia: 

Czytanie na głos ( artykuły, książki ) tam gdzie jest kropka lub przecinek zastosować pauzę

Własne wystąpienia nagrane na kamerę lub dyktafon

 

Damian Wilpert

www.deaszkolenia.pl  

Social Media

Opinie uczestników Wszystkie