Energia, entuzjazm

Energia, entuzjazm i siła bierze się z umiejętności dostrzegania dobrych stron, TU i TERAZ.

Nie coś, co mogłoby się zdarzyć.

Znajdź pięć dobrych stron Twojego życia.

TU i TERAZ.

Social Media

Opinie uczestników Wszystkie